Historie klubu

Historie klubu se začala psát v podstatě od roku 2014, kdy spolu začali pravidelně jezdit zakládající členové. K nim se postupně volně přidalo několik přátel. Byly podnikány společné akce i dovolené. Parta přátel si již tenkrát začala říkat Černí Supi, avšak nejednalo se o motoklub. V roce 2018 se k uskupení přihlásili další členové. Na konci sezóny byl uspořádan první minisraz pro členy a několik přátel, se kterými jsme se seznámili na srazech během léta. Uskupení se pro motosezónu 2019 rozhodlo sepsat své stanovy a vydat se cestou oficiálního kolečkového klubu. Respektujeme českou MC scénu.